Knops: Venezolanen op Curaçao keerden vrijwillig terug met repatriëringsvlucht

Den Haag – De op Curaçao verblijvende Venezolanen die op 1 december met een repatriëringsvlucht naar hun thuisland zijn overgebracht zijn vrijwillig vertrokken. Dat antwoordt staatssecretaris Knops (BZK) op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66):

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat 17 migranten en vluchtelingen op 18 november uit de barakken van de SDKK op Curaçao zijn ontsnapt, nadat zij vanaf oktober zonder enig contact met de buitenwereld werden vastgehouden?

Antwoord 1

Ja, ik ben bekend met dit bericht.

Vraag 2

In hoeverre is Nederland betrokken geweest, bijvoorbeeld door inzet van Defensie, bij de zoektocht naar deze personen?

Antwoord 2

Noch de autoriteiten van Nederland, noch het ministerie van Defensie zijn betrokken geweest bij de betreffende zoektocht naar deze personen.

Vraag 3

Hoeveel Venezolaanse vluchtelingen zitten momenteel nog vast in gevangenschap?

Antwoord 3

De Curaçaose autoriteiten hebben mij laten weten dat er op 12 december 2020 26 Venezolaanse vreemdelingen verbleven in de vreemdelingenbewaring van het SDKK.

Vraag 4

Hoeveel van deze personen hebben toegang tot juridische bijstand?

Vraag 5

Bent u bekend met het bericht dat er op 1 december een vliegtuig klaar stond om Venezolaanse migranten en vluchtelingen terug te brengen naar Venezuela, na afspraken met het Venezolaanse consulaat?

Vraag 6

In hoeverre hebben deze mensen (onder druk) een vrijwillige vertrekverklaring ondertekend in het Nederlands?

Vraag 7

In hoeverre zijn zij hier gewezen op hun recht op juridische bijstand of het recht om bescherming te vragen onder artikel 3? Zo nee, hoe is dit proces dan verlopen? Zo ja, om hoeveel personen ging het hier?

Antwoord 4, 5, 6 en 7

Asiel-, opvang- en terugkeerbeleid, waaronder ook het bieden van juridische bijstand aan vreemdelingen, is een aangelegenheid van het land Curaçao. Over juridische bijstand voor vreemdelingen, onder andere gedurende het verblijf in de vreemdelingenbewaring van het SDKK, heb ik uw Kamer meerdere malen geïnformeerd. Ik ben daarnaast bekend met de repatriëringsvlucht die op 1 december jl. plaatsvond.

De autoriteiten van Curaçao hebben mij laten weten dat 28 van de in bewaring gestelde vreemdelingen op eigen initiatief hun advocaat benaderd hadden en schriftelijk in hun eigen taal hadden verklaard dat zij gebruik wilden maken van de vlucht van 1 december om terug te keren naar Venezuela. Hierbij hadden zij volgens de autoriteiten van Curaçao afgezien van het vervolgen van de aanvraagprocedure tot bescherming onder artikel 3 EVRM. Het resterende deel van de passagiers van de repatriëringsvlucht van 1 december jl., 84 personen, verbleef volgens de betreffende autoriteiten onrechtmatig in Curaçao, zonder in bewaring te zijn gesteld. Deze personen hebben volgens Curaçao op eigen initiatief het ticket bekostigd om vrijwillig terug te keren naar Venezuela.

Vraag 8

Kunt u bevestigen dat er bij de controle op de avondklok, ingesteld vanwege Corona, in november verschillende kwetsbare Venezolaanse migranten en vluchtelingen zijn opgepakt die geboeid zijn afgevoerd en bij aankomst bij de SDKK een Nederlandse vertrekverklaring hebben ondertekend? Zo nee, hoe is dit proces dan verlopen?

Antwoord 8

De autoriteiten van Curaçao hebben mij laten weten dat het Korps Politie Curaçao (KPC) toeziet op de naleving van de avondklok. Bij het handhaven van de avondklok zijn personen aangehouden die in overtreding waren. Deze personen zijn overgebracht naar het KPC. Tijdens het registratieproces heeft het KPC volgens de autoriteiten van Curaçao geconstateerd dat een aantal van deze personen onrechtmatig in Curaçao verbleef, hetgeen in strijd is met de Landsverordening Toelating en Uitzetting van Curaçao. Na voorgeleiding hebben deze personen een verwijderingsbeschikking ontvangen. Daarna is volgens de autoriteiten van Curaçao in afwachting van terugkeer aan deze personen een meldplicht opgelegd of zijn zij overgebracht naar de vreemdelingenbewaring.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.